Các bài viết về "Xiaomi Redmi Note 6 Pro"
Showing posts with label Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Show all posts
Sau đây thì CTMIUI gửi đến các bạn tổng hợp các link download Rom của Xiaomi Redmi Note 6 Pro và cũng kèm các công cụ cần thiết


Drivers cho Redmi Note 6 Pro

- Trước hết bạn cần phải cài đặt ADB Driver Installer(driver quan trọng cho máy tính nhận thiết bị của bạn): Driver_ADB_installer.zip

Để khôi phục thiết bị bị brick qua chế độ “Test point” hoặc EDL, bạn sẽ yêu cầu cần cài đặt driver sau: Driver_Qualcom.zip

- Bây giờ, hãy nhanh chóng sử dụng các phần mềm cần thiết và các công cụ bổ sung cần thiết nếu bạn có thể flash / khôi phục thiết bị của mình.

MiFlash (offline patched version): MiFlash_offline_15.11.2018.zip

- Ngoài ra, bạn cũng có thể tải xuống các tệp để flash ở chế độ EDL. Giải nén những tập tin này và thay thế các tập tin tương tự trong thư mục Image Image của ROM fastboot mà bạn đã tải xuống: prog_emmc_firehose_tulip.zip

- Công cụ Fastboot ADB - các tệp cần thiết cho phương thức ADB và chế độ fastboot: Platform_tools_W7-10.zip

- Multitool cho Redmi Note 6 Pro  Xiaomi ADB / Fastboot Tools: XiaomiADBFastbootTools.zip

Official ROM cho Redmi Note 6 Pro


Global Stable ROMs

Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 10.2.2.0 | Recovery | Fastboot
Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 10.2.1.0 | Recovery | Fastboot
Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 10.0.5.0 | Recovery | Fastboot

Global Developer ROM

Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 9.1.24 | Recovery | Fastboot
Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 9.1.17 | Recovery | Fastboot
Redmi Note 6 Pro | MIUI 10 | Android 8.1 | 9.1.10 | Recovery

ROM tùy chỉnh khác của Redmi Note 6 Pro

Xiaomi.eu | Stable | 10.2.2.0 | MIUI 10 | Android 8.1 | TWRP
Xiaomi.eu | Developer | 9.1.24 | MIUI 10 | Android 8.1 | TWRP
Revolution OS | Developer | 9.1.15 | MIUI 10 | Android 8.1 | TWRP