Thông Tin lên hệ

Blogspot được điều hành bởi: SALAMANDER
Công tác viên: GameOvers (MIUI).
Mục tiêu 1: Cung cấp hệ thống chủ đề dành riêng cho MIUI việt nam hệ thống chủ đề thuần việt được việt hóa và chỉnh sửa bởi quản trị viên và các cộng tác viên.
Mục tiêu 2: Mang đến cho người dùng Mipad 2 nhiều bản Rom việt hóa tiêu chuẩn.
Mục tiêu 3: Cung cấp các file CenterLock về MIUI.
Mọi chi tiếc thắc mắc vui lòng liên hệ theo 1 trong hai cách sau:
1. Commen trực tiếp tại diễn đàn MIUI, hoặc tại Blugspot
2. Liên hệ trược tiếp qua mail:
Tên Của Bạn :

Email của bạn: *

Chủ Đề:

Tin Nhắn của bạn: *