Mod:
+ Thêm tiếng việt
+ Root sẵn
+ 3D Touch
+ Mở khóa khuôn mặt
+ Tùy chỉnh màu pin
+ Tùy chỉnh icon màn hình chính, thanh thông báo
+ Hiệu suất
Và rất nhiều tùy chỉnh khác
+ Rom được việt hóa và chỉnh sửa trên rom Premium của Dimas Alam
+ Rom được việt hóa bởi Độc Cô Sầu
Kéo xuống cuối bài để thấy links tải rom.
Ảnh demo:ĐƯỢC ĐĂNG BỞI TÙNG HT MIUI
ĐAM MÊ LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
Chia sẻ:

Unknown

Bình Luận:

0 BÌNH LUẬN CHO ĐẾN NAY, THÊM COMMENT CỦA BẠN