Với hướng dẫn này, bạn có thể bỏ qua tài khoản Mi bị chặn trên bất kỳ thiết bị Xiaomi nào. Lưu ý chúng tôi không chịu trách nhiệm nhiệm với thiết bị của bạn bị brick ngoài ý muốn

Giải pháp để bỏ qua tài khoản Mi bị khóa trên MIUI 8 hoặc bất kỳ ROM chính thức nào khác

1. Tải về Phiên bản ROM dành cho nhà phát triển hoặc Phiên bản ổn định toàn cầu mới nhất và cài đặt bằng MiFlash ở chế độ hd-usb qdloader 9008.
2. Tiếp theo hãy tải xuống tệp patch.zip và Flash file patch.zip này bằng MiFlash trong chế độ hd-usb qdloader 9008.
3. Tháo thẻ SIM và bật thiết bị của bạn. Bỏ qua tất cả các bước kích hoạt. Không kết nối với Wi-Fi!
4. Cài đặt Mobiwol firewall và vô hiệu hóa mọi thứ liên quan đến Mi Account và "Tìm thiết bị".
5. Đặt Mobiwol khởi chạy khi khởi động.
6. Lắp thẻ SIM và kết nối Wi-Fi. Chấp nhận tất cả yêu cầu từ tường lửa.


Nếu ứng dụng tường lửa bị đóng vì một số lý do nào đó và thiết bị của bạn đã bị khóa, chỉ cần Flash lại file patch.zip một lần nữa và lặp lại các bước từ 3 đến 6. Hãy nhớ rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nó đã có lợi thế riêng của nó.
Download
Mobiwol NoRoot Firewall 5.45: Link
Patch: Patch.zip


Nguồn: xiaomifirmware
Chia sẻ:

Độc Cô Sầu

Bình Luận:

0 BÌNH LUẬN CHO ĐẾN NAY, THÊM COMMENT CỦA BẠN